Ordförande för Stiftelsen vid uppbyggandet och utveckling har varit Stig Geijstedt fram till 2001 då han efterträddes av Bo Lundén. som har skaffat sig två vice ordf. Rolf Persson och Börje Björk. Museet har under vår tid vuxit så idag har vi ca, 140 gamla traktorer och andra utställningar. Från hösten 2018 har Ordförandeskapet övertagits av Börje Björk.

Efter Veterantraktordagen hålles museet öppet lördag och söndag fram t.om. september mellan 11.00-16.00, då ansvarar olika ur stiftelsens styrelse för dessa visningsdagar.

Museet visas i övrigt efter överenskommelse per tel. 018372140, 0705775891, 0763068640 (Bo Lundén) och 018377056 (Rolf Persson).

Hitta till oss