Viksta Veteranmarknad 2019

27 april 2019

- Bil, MC samt kuriosamarknad

Lördagen den 27 april 2019, kl. 08.00-15.00

- Säljare betalar endast 250 kr per ruta om 4x6 meter, samt 50kr/ytterligare 2 meter. Ingen föranmälan nödvändig.
- Insläpp för säljare: fredag kl. 16-21:00 och lördag kl. 05-08.00.
- All försäljning av förtäring och dryck förbehållen arrangören.
- Parkeringsavgift 50kr. Gäller även "gammelbilar" (d.v.s. 30 år eller äldre).

OBS! Endast kontant betalning. eller Swish

Kontakt kvällstid och marknadsdag: AHK Uppland tel. 0730624253 alternativt Viksta Traktormuseum tel. 0763068640,070-5775891
Välkomna!

Torsten Hallman & Hans Torselius

"Bygdens egna Världsmästare". Utställning i Museet med diplom, bucklor och andra minnesvärda föremål. Minnen från en storhetstid.

Modellutställning,miljöer traktorer och redskap en del gjorda av Burungesonen Rolf Persson.
Viksta Traktormuseum håller öppet från den 1/7 varje lördag och söndag mellan kl 11.00-16.00 fram till månadsskiftet september/oktober.
Andra tider efter ö.k. 018-372140 Vi Ordnar andra tider efter behov under perioden. Gäller både enskilda och Grupper.
Viksta Traktormuseum är beläget i Rångsta by i Viksta socken, en gammal by i en gammal bygd. Traktormuseet ägs och förvaltas av en stiftelse, som fått namnet Syskonen Astrid och Valter Anstréns stiftelse för Viksta traktormuseum. Viksta Hembygdsförening är huvudman och utser ledamöter i stiftelsens styrelse.

Museets grundare, Valter Anstrén, överlämnade år 1987 sin samling av gamla motorredskap, flera av dem unika, som en gåva till hembygdsföreningen. För att trygga museets framtid hade då Valter och hans syster Astrid i sitt gemensamma testamente bestämt att deras jordbruksfastighet inklusive mangårdsbyggnad med tillhörande ekonomibyggnader jämte lösöre och andra tillgångar skulle tillfalla stiftelsen.

I stiftelseurkunden heter det att donationen gjorts för att tjäna vetenskaplig forskning och undervisning.

Valter Anstrén avled den 9 maj 1994 och hans syster Astrid avled den 7 juli 2009 och i och med detta har donationen helt övertagits av stiftelsen. 2006 invigdes "Astridhallen" till vilken Astrid donerade medel inför uppförandet, därför kom den att bära hennes namn.

Astrid och Valter Anstréns anda lever i och runt museet med ständiga utvecklings- och kompletteringsplaner hos de styrande i stiftelsen.

Återkomande årliga arrangemang

Ett par uppmärksammade evenemang anordnas årligen. I slutet av april hålls årligen en Veteranmarknad, där säljs delar till allt motorburet gammalt och även sådant som går under benämningen kuriosa - det är faktiskt allt sorts gamla saker som saluförs på marknaden och sedan visar man upp redskap och material som kan tänkas användas i den s.k. Hobbyn. Medarrangör till detta arrangemang är Automobilhistoriska klubben Uppland (AHK).

En veterantraktordag anordnas sista lördagen i juni eller första i juli beroende på när midsommar infaller. Vid denna aktivitet plockas ett stort antal traktorer ut och demonstrationsköres med tidstypiska redskap samt övriga aktiviteter som lockar och passar hela familjen.

Alje van Dam besöker Viksta veteranmarknad 2010

Traktormuseumet med nya utställningar

13 augusti 2013

Vi har nu en utställning byggd och bekostad av Vikstas egen världsmästare Torsten Hallman samt en med Vikstas andre världsmästare Hans Torzelius. Vi är mycket stolta över att få ha dessa på vårt museum. Ett tänkart utflyktsmål för dig och dina vänner på besök, vi har faktiskt närmare 140 traktorer och ett stort antal gamla jordbruksanknutna redskap. Vi har också en brandstation med utrustning från Vikstas brandstation som lades ner 1987 och vi har Vikstas sista brandbil kompletterat med annan gammal brandutrustning. Numera har vi också utställning i tre montrar med traktormodeller en del samlade av Jan Lindström, andra tillverkade och samlade av vår egen Rolf Persson.

Passar inte tiden kan du kontakta någon av oss i stiftelsen så kan vi troligen ordna en visning som passar just dig och dina vänner. För ytterligare information kontakta oss.